Eko Energirevision i Skåne AB arbetar med 

- Energideklaration, energiberäkning och energirådgivning.
- Kontrollansvar enligt PBL

Energi
Vi kan tala så att vanliga fastighetsägare förstår oss. Med vår hjälp kan ni fatta miljömässigt, driftsekonomiskt och komfortmässigt riktiga beslut gällande er fastighet vare sig det gäller villa, bostadsrätter mindre hyreshus eller lite större fastighetsbestånd.

Kontrollansvar
Vi åtar oss kontrollansvar för ert bygge och följer det på ett sådant sätt att ni som kund kan känna er trygg och att utfört arbete kontrolleras. Vi håller er informerad om vårt arbete och ert bygge.

Vi är helt obundna mot andra leverantörer av tjänster eller produkter.

TILL STARTSIDAN