Certifikat

Olof Weister är Certifierad Energiexpert med behörighet Normal. 
Certifiering enligt BFS2007:5 CEX 1. Behörighetsnummer 2227.

Certifieringen ger behörighet att energideklarera villor, flerbostadshus och lokaler.Undantag är om det finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kW, byggnaden är Q-märkt eller om byggnaden har ovanligt komplicerade och integrerade tekniska system.

 

 

 

 

Olof Weister är Certifierad Kontrollansvarig enligt gällande Plan och Bygglag OW KA GIF.gif (572447 byte)
med behörighet Normal. Certifikatsnummer: 3636

Certifieringen ger behörighet att arbeta som Kontrollansvarig för:

  • Alla arbeten med en- och tvåbostadshus

  • De flesta arbeten med andra typer av byggnader med högst 2 våningar

  • De flesta ändringsarbeten i alla slags byggnader, även de med flera våningar.

TILL STARTSIDAN