Energideklaration av Villa

 

Tag kontakt med oss för mer information om energideklarationen av er villa

Skicka e-post eller slå en signal redan NU.

 

 

Vi lämnar fast totalpris på hela arbetet som inkluderar informationsinsamling, besiktning, rådgivning, eventuell utredning av energibesparande åtgärder samt rapportering till er och till Boverket.

Vi har erfarenhet att arbeta med olika mäklare och överför den färdiga energideklarationen elektroniskt vilket betyder att mäklaren lätt arbeta med denna.

Vi gör jobbet! Vi skickar inte ut en blankett, eller hänvisar er till en hemsida, och begär att ni ska sammanställa informationen utan vi ställer enkla frågor och sedan plockar vi fram den information som är relevant för er fastighet. Eftersom vi strävar efter att själva få en god överblick över all tillgänglig information kan vi i analysera energistatistiken över tiden och se relevanta förändringar och säsongsvariationer.

Hos oss är det alltid en certifierad energiexpert som analyserar energidata, besiktigar och gör utredningarna

 

TILL STARTSIDAN