Energideklaration av lokal-, flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder oss att kostnadsfritt och utan förpliktelser  gå igenom förutsättningarna för energideklaration. Vi går igenom vilka data som behövs för energideklaration, tittar på vad som behöver kompletteras. 

Inför denna första kontakt behöver ni inte förbereda någonting.
Skicka e-post eller slå en signal redan NU.

 

Vi lämnar fast totalpris på hela arbetet som inkluderar informationsinsamling, besiktning, rådgivning, eventuell utredning av energibesparande åtgärder samt rapportering till er och till Boverket.

Eftersom vi har erfarenhet från energi, VVS, bygg och fastighetsförvaltning ser vi vid besiktningen huset som en helhet och inte sällan kan vi komma med nyttig information inom även andra områden än energieffektivisering.

Vi gör jobbet! Vi skickar inte ut en blankett och ber er sammanställa informationen utan vi ställer enkla frågor och sedan plockar vi fram den information som är relevant för er fastighet. Eftersom vi strävar efter att själva få en god överblick över all tillgänglig information kan vi i analysera energistatistiken över tiden och se relevanta förändringar och säsongsvariationer.

I Energideklarationen skall i många fall anges om fastigheten har en giltig OVK-besiktning och om radonhalten är mätt. Det är dock INTE ett krav att detta skall vara gjort för att en energideklaration skall kunna utfärdas. Vid kontakt med oss tittar vi på kraven för er fastighet och ser på vad som är  lämplig arbetsgång.

Hos oss är det alltid en certifierad energiexpert som analyserar energidata, besiktigar och gör utredningarna

 

TILL STARTSIDAN