Energideklaration

EU och Sverige arbetar för att minska vårt energiberoende. Detta bland annat för att minska vår påverkan på miljön och minska vårt beroende av importerad energi.  

För att hitta möjligheter för att effektivisera energianvändningen i våra byggnader har det i Sverige beslutats att det skall upprättas energideklarationer för nästan samtliga byggnader.  Energideklarationen innehåller en genomgång av byggnadernas energianvändning och är ett bra underlag för byggnadsägaren att fatta kloka beslut.

En energideklaration är giltig i 10 år om inte stora förändringar i byggnaden genomförs.

Vi har behörighet Normal vilket betyder att vi kan utföra Energideklarationer av villor, radhus, hyreshus och bostadsrättshus. Undantag är om det finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kW, byggnaden är Q-märkt eller om byggnaden har ovanligt komplicerade och integrerade tekniska system.


Krav på byggnadsägare

Enligt lagen om energideklaration skall byggnader som innehåller hyresrätter och bostadsrätter Energideklareras innan årskiftet 2008/09.

Villor som säljs efter 2009-01-01 skall energideklareras.

Undantagen från denna lag är få. Mer om detta går att läsa på boverkets hemsida Vilka byggnader berörs?.

 

TILL STARTSIDAN